MKB

Lange termijn prestaties door diversiteit management MKB

Zelfde uitdagingen als grote bedrijven met beperkte middelen

prestaties diversiteit management MKB

Het midden-en kleinbedrijf (MKB) leveren een aanzienlijke bijdrage aan economieën over de hele wereld. In de OESO-landen is het MKB goed voor ongeveer 99 procent van de bedrijven en 70 procent van alle banen. Door hun omvang staan MKB-bedrijven voor dezelfde uitdagingen als grote bedrijven, maar met beperktere middelen. 

Hoe kunnen managers, geconfronteerd met deze uitdagingen, hun besluitvorming en governance zo opstellen dat ze de strategische visie van hun bedrijf ondersteunen en een echt concurrentievoordeel verwerven? Volgens Carolien Wesseling van Manutan kan er een antwoord  gevonden worden in de diversiteit van (management) teams.

De uitdagingen van het MKB

Overheden begrijpen dat bedreigingen voor MKB-bedrijven tegelijkertijd ook bedreigingen vormen voor nationale economieën en samenlevingen. Regeringen van over de hele wereld hebben daarom de steun aan het MKB prioriteit gemaakt tijdens de pandemie. Denk hierbij aan directe financiële steun, overheidsgaranties op leningen en belastingverlichting. Deze steun is heel nuttig, maar veel maatregelen staan op het punt te verstrijken. Bovendien stelt het bedrijven ook niet noodzakelijk in staat om op lange termijn te floreren.

MKB-bedrijven worden namelijk geconfronteerd met vele uiteenlopende uitdagingen. De druk om te verduurzamen, internationaliseren, digitaliseren en het juiste talent aan te trekken, zijn slechts een paar van deze voorbeelden. Om hierbij efficiëntie en concurrentievoordeel te behalen en behouden, kan een MKB-bedrijf het best een divers management team aanstellen.

Diversiteit binnen het managementteam

Diversiteit wordt bereikt door een team aan te stellen met verschillende professionele achtergronden, leeftijden, geslachten en/of ervaringsniveaus. Een divers managementteam is waarschijnlijker om financiële outperformance te behalen. Diverse teams zijn namelijk beter voorbereid op het nemen van beslissingen en het volbrengen van taken.

Dat diverse teams betere en weldoordachte beslissingen nemen, komt doordat er minder snel eensgezindheid wordt bereikt dan in homogene teams. Verschillen tussen teamleden dwingen iedereen te anticiperen op alternatieve en onverwachte standpunten. Het bereiken van consensus zal meer inspanning vergen. Mensen moeten harder werken om hun eigen denkbeelden over te brengen, en ze moeten hun eigen standpunten verruimen om rekening te houden met onverwachte perspectieven van anderen. Dit is met name van belang in het managementteam, wanneer belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Zoals gezegd, staat het MKB momenteel voor veel uitdagingen en moeilijke transformaties. Door een divers managementteam aan te stellen, kunnen deze transities beter en efficiënter worden uitgevoerd. Toekomstige uitdagingen voor het MKB zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op hun bestuursmodel, want de pluraliteit van de profielen binnen de managementteams zou de sleutel kunnen zijn tot een vergrote wendbaarheid.

Vorig bericht Smaakles basisschoolleerlingen groot succes
Volgend artikel Sport- en cultureel platform voor Oekraïense vluchtelingen

Nu op WijFlevoland