Mobiliteit

Elektrische dilemma’s: Nederland op een kruispunt van mobiliteit

Op het Nationaal Congres Mobiliteitstransitie werd intensief gedebatteerd over volledige vloot elektrificatie versus last mile oplossingen

 Elektrische dilemma's: Nederland op een kruispunt van mobiliteit

Op 16 april 2024 vond in Den Bosch het belangrijke congres over duurzame mobiliteit plaats, waarbij zowel nationale als internationale experts samenkwamen om de toekomst van transport in Nederland te bespreken. Het Nationaal Congres Mobiliteitstransitie trok veel aandacht, mede doordat de meeste deelnemers in een teken van duurzaamheid zelf met elektrische voertuigen arriveerden.

Elektrificatie en zero emissie zones

Een van de hete hangijzers tijdens het congres was de aanpak van zero emissie zones. De discussie spitste zich toe op de vraag of de gehele vloot geëlektrificeerd moet worden of dat er enkel gefocust moet worden op last mile oplossingen. Dit zou betekenen dat vracht overgezet wordt op elektrische busjes of vrachtwagens die enkel in de binnensteden rijden. Hieruit bleek een sterke verdeeldheid onder de deelnemers, waarbij sommigen benadrukten dat een volledige vloot omzetting noodzakelijk is voor een duurzame toekomst, terwijl anderen de haalbaarheid en kosten in twijfel trokken.

Problematiek rond netcongestie

Een ander prominent thema was de voortzetting van elektrificatie ondanks de problematiek rond netcongestie. De uitdagingen van de energie-infrastructuur kwamen nadrukkelijk aan bod, met een roep om sectoroverstijgende samenwerkingen om deze barrières te overwinnen.

Nederland in de Europese context

De positie van Nederland binnen Europa werd ook besproken. Een aantal sprekers stelde voor dat Nederland niet als frontrunner moet optreden, maar in de pas moet lopen met de rest van de EU. Dit omdat het pionieren vaak gepaard gaat met ‘lesgeld’ dat betaald moet worden door middel van kinderziektes en initieel hoge kosten.

Overheidsbeleid en publieke acceptatie

Er werd kritisch gekeken naar het tempo en de regelgeving van de overheid omtrent verduurzaming. De consensus was dat de overheid helder moet communiceren naar burgers om steun te verkrijgen voor de transitie.

Uitdagingen voor transportondernemers

Specifieke aandacht was er voor de nieuwe regelgeving betreffende zware elektrische bestelbussen, waarvoor binnenkort een vrachtwagenrijbewijs vereist zal zijn. Dit brengt extra kosten met zich mee voor transportondernemers die al geïnvesteerd hebben in dergelijke voertuigen.
Het congres liet zien dat duurzame mobiliteit een breed en complex veld is met diverse uitdagingen en perspectieven. De noodzaak van een heldere strategie en samenwerking tussen alle betrokken partijen was een terugkerend thema. Met dit soort bijeenkomsten wordt de basis gelegd voor de toekomstige mobiliteitsstrategieën van Nederland en de bredere EU-context.

Waterstof: groeiende rol in duurzaam transport

Hoewel het congres zich focuste op elektrificatie, werd de potentie van waterstof voor zwaar en licht transport niet besproken. Recent introduceerde MAN waterstofvoertuigen voor zwaar transport en Stellantis, waaronder o.a. Opel, Citroën en Peugeot vallen, komt met een aanbod van waterstofbestelbussen.
De vrachtwagens zijn ideaal voor lange afstanden en zware ladingen, en de bestelbussen voor lichter transport waarbij de problematiek rond het vrachtwagenrijbewijs niet speelt. Waterstof kan snel getankt worden, wat het een praktisch alternatief maakt voor diesel. Met de groeiende uitbreiding van de infrastructuur belooft waterstof een sleutelrol in de transitie naar duurzamer transport.

Vorig bericht Almere op weg naar online chatten met de huisarts
Volgend artikel Twee bedrijven failliet in Flevoland in eerste weken april

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijFlevoland