Woningbouw

Meer nodig dan staatssteun om middenhuurwoningen te bouwen

Zowel ruimere Europese staatssteunregels als fiscale maatregelen nodig voor nieuwbouwwoningen

Meer nodig dan staatssteun om middenhuurwoningen te bouwen

Foto: ING, Jan Willem Spijkman

“Er is meer nodig dan staatssteun om corporaties meer middenhuurwoningen te laten bouwen”, zegt Jan Willem Spijkman, sector specialist Public & Healthcare bij ING Sector Banking. Nederland wil ruimere Europese regels voor staatssteun bij de bouw van middenhuurwoningen. Corporaties zeggen met deze steun meer dan twee keer zoveel middenhuurwoningen te kunnen bouwen. Versoepeling van de staatssteunregels zal echter niet voldoende zijn om het aantal nieuwbouwwoningen in Nederland fors omhoog te krijgen. Er zijn daarnaast ook een aantal fiscale maatregelen nodig.

Hulp via fiscale maatregelen

Middeninkomens op de woningmarkt zijn uiteindelijk het best geholpen met het terugdringen van het woningtekort. Dit vraagt om beleid dat woningcorporaties in staat stelt om sneller woningen te bouwen. Om meer slagkracht voor woningcorporaties te creëren kan de overheid de investeringsruimte van woningcorporaties ook langs fiscale weg helpen, wat in combinatie met staatssteun tot het gewenste resultaat kan leiden.

Geborgde financiering voor middenhuurwoningen

Als woningcorporaties de geborgde financiering via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ook kunnen aantrekken voor de bouw van middenhuurwoningen helpt dit gericht om de productie van middenhuurwoningen te verhogen. Ten eerste omdat woningcorporaties zo dan goedkoper en onder meer gunstige voorwaarden geld kunnen aantrekken voor de bouw van middenhuurwoningen. Maar ook omdat woningcorporaties al precies weten hoe ze financiering via het WSW kunnen aanvragen.

Meer financiële ruimte

Meer algemene (fiscale) maatregelen om de financiële ruimte van woningcorporaties te verhogen zijn de afschaffing van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties en de herinvoering van een herbestedingsreserve. Dit laatste biedt woningcorporaties de mogelijkheid om een deel van hun fiscale winst te reserveren voor nieuwbouw en deze af te boeken van hun winst.

Sturen op groter strategisch belang van middenhuur

Als hun strategische focus verschuift naar het middenhuursegment, zullen corporaties hier op termijn ook een groter deel van hun capaciteit op inzetten. Bij gelijke capaciteit betekent dit wel een verschuiving van de activiteiten van woningcorporaties van het sociale naar het middenhuursegment.

Vorig bericht Recreatieondernemers gezocht voor cursus 'Gastvrij in het Landschap'
Volgend artikel Urban Sports Games groot succes volgens organisatie

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijFlevoland